Start | Kontakt | Svenska | Engelska

Om Svenskt Sårläkningssällskap

Svenskt Sårläkningssällskap är en ideell förening som riktar sig till Klicka här alla med yrkesmässigt intresse för sår och sårbehandling. Föreningens syfte är att sprida kunskap och bidra till ökad kompetens inom ämnesområdet sår och sårbehandling.
Vi arbetar utifrån carat casino ett vetenskapligt synsätt.

Svenskt Sårläkningssällskap är associerad medlem till European Wound Management Association (EWMA). Vi deltar i WHEN-projektet (European Network for Education in Wound Healing and Management).

Bli medlem du också

Som medlem i föreningen får du:

  • Kontinuerlig uppdatering av kunskap inom ämnet sår och sårbehandling.
  • Tillgång till nätverk och experter på området inom olika yrkeskategorier.
  • Inbjudan Karamba startades redan 2005 till symposier och utbildningar som anordnas av föreningen, och du erhåller en sårtidning.
    Du betalar reducerad deltagaravgift.
  • Möjlighet att som aktiv medlem påverka föreningens verksamhet och utveckling.


Medlemsavgiften är 150 kronor per år.

Läs mer

© 2014. Svenskt Sårläkningssällskap | Julian Kommunikation