Start | Kontakt | Svenska | Engelska
 

Aktuellt

Ny Faktafilm om "Den diabetiska foten"

För manus och idé till utbildningsfilmen om "Den diabetiska foten" står professor Kerstin Brismar, verksam inom kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet. Filmen tar upp riskbedömning av den diabetiska foten, utredning och behandling av fotsår och Charcot fot hos diabetiker samt principer för lokal sårbehandling. Materialet är framtaget för att sprida kunskap om såväl riskbedömning av den diabetiska foten som preventiva åtgärder vid olika risker för fotskador. "Alla patienter bör ha tillgång till likvärdig bra vård oberoende var man bor, vilket kan ske om alla vårdgivare har samma kunskap" skriver Kerstin i konvolutet till filmen.

Filmen kan beställas från:
Mölnlycke Health Care AB,
Box 130, 402 52 Göteborg
tel 031-722 3000

Novo Nordiska Scandinavia AB,
Box 50587,
202 15 Malmö
tel 040-388900Iodosorb avskrivs som läkemedel

Från och med den 1:e november 2007går inte Iodosorb att förskriva på recept längre. Företaget Smith & Nephew har själva begärt att Iodosorb ska avskrivas som läkemedel. Detta för att anpassa sig till övriga Eurpoa där Iodosorb inte klassas som läkemedel.

Vad innebär detta i praktiken?
Lanstingsanslutna vårdgivare får beställa Iodosorb från respektive depå och kommunansluten vårdgivare får beställa Iodosorb från sin ordinarie återförsäljare.
Privatpersoner har fortsatt tillgång till Iodosorb på Apotektet, där det finns kvar som handelsvara.Referat från Föreläsning vid "10th Congress of the European Association for Palliative Care" Budapest 7-9 juni 2007

Wound Care Part 2 – Wound Pain and Other Symptoms Associated with Wound Care.

Frank Ferris och Rosene Pirrello. San Diego Hospice and Palliative Care, Center for Palliative Studies.

Under föreläsningen presenterades resultat från studier som visar att smärta vid såromläggning förkommer som mest när man tar bort förbandet (62 %) och smärta vid sår rengöring förkommer i 30 % av fallen. Vad som minskade smärtan förutom läkemedel var när såret var omlagt med bra material (73 %).

Vid omläggning är det viktigt att tänka på att lossa förbandet rätt för att minska smärtan. Bra rutiner är att blöta upp intorkat förband. Vätskan som används för sårrengöring skall vara kroppstemperad. Lokalbedövning kan användas vid behov, tex. Emla. Fråga patienten om de har knep eller erfarenhet av att ta av förbandet, ge patienten möjlighet att ta "time out" under omläggningen. Använd rätt material med en yta som ej fastnar i såret.

Efter det att föreläsarna teoretiskt gått igenom nociceptiv och neurogen smärta diskuterades vikten av att planera omläggning med tex. rätt smärtstillande läkemedel till patienter med genombrottssmärta . Detta gör man bäst genom att använda WHOs 3 stegs rekommendation för smärtlindring kopplat till smärtskalan. Det är viktigt att även titta på effekten av de läkemedel som skall användas. Andvänd med fördel läkemedel som har kort duration, detta för att undvika att sedera patienten längre än nödvändigt. Det finns ett antal sådana läkemedel att använda sig av och som ger bra smärtlindring, vilket är att föredra för palliativa patienter.

Det är viktigt att dokumentera med enkla ord vad vi gör och varför. Presentationen finns online www.cpsonline.info under presentations.

Eva-Carin Olsson
Styrelseledamot SSS

© 2013. Svenskt Sårläkningssällskap | Julian Kommunikation