Start | Kontakt | Svenska | Engelska
 

Arkiv

Tidigare symposier arrangerade av Svenskt Sårläkningssällskap:

1995 Venösa bensår
1996 Kroniska sår — Trycksår
1997 Fotsår hos diabetiker
1998 Differentialdiagnostik vid ben- och fotsår
1999 Alternativ sårbehandling
2000 Kroniska sår — Nutrition och infektion
2001 Cirkulation och smärta (pdf)
2002 Akuta sår — kirurgiska och traumatiska sår
2003 Multisjuk äldre kvinna med höftfraktur och sår
2004 Sår och Sårbehandling i nutid och framtid (10-års jubileum) (pdf)
2005 Kroniska sår — finns de?
2006 Sår- och mjukdelsinfektioner
2007 Forskning och utveckling inom svensk sårvård

© 2013. Svenskt Sårläkningssällskap | Julian Kommunikation