Start | Kontakt | Svenska | Engelska
 

Kalender

29-30 Januari
Centrum för kunskapsutveckling (CKU) Sårbehandlingssymposium
- nya behandlingsmöjligheter och omläggningar i praktiken
Plats: Stockholm

14-15 Februari
Norsk Intresseorganisation För Sårläkning (NIFS) Nationella Konferens
Årsmöte och Seminarium. "Trycksår"
Plats: Bergen Norge

17-18 April
Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD)
Symposium

25 April
Svenskt Sårläkningssällskap (SSS)
Årsmöte och Seminarium. "Kvalitetsäkring och förbättringsarbete inom området Sårbehandling".
Plats: Stockholm

14-16 Maj
European Wound Management Association (EWMA) 18th Conference
"Wound management and healing - responsibility and actions".
Plats: Lisabon, Portugal

3-6 September
http://www.epuap.org/bruges2008.html
European Pressure Ulcer Advisor Panel (EPUAP) 11th Conference
Plats: Bruges, Belgien

© 2013. Svenskt Sårläkningssällskap | Julian Kommunikation