Start | Kontakt | Svenska | Engelska

Medlemskap i Svenskt Sårläkningssällskap

Som medlem i föreningen får du:

  • Kontinuerlig uppdatering av kunskap inom ämnet sår och sårbehandling.
  • Tillgång till nätverk och experter på området inom olika yrkeskategorier.
  • Inbjudan till symposier och utbildningar som anordnas av föreningen, och du erhåller en sårtidning.
    Du betalar reducerad deltagaravgift.
  • Möjlighet att som aktiv medlem påverka föreningens verksamhet och utveckling.


Medlemsavgiften är 150 kronor per år. Du blir medlem genom att anmäla dig nedan och genom att betala in medlemsavgiften till Svenskt Sårläkningssällskap, plusgiro 39 32 42-3. På talongen anges namn, adress, yrke, arbetsplats, telefon, fax samt e-post. Förfrågningar kan ställas via e-post till respektive styrelseledamot.

Anmälan:

Namn

Adress

Postnr / Ort

Telefon

Fax

E-post

Yrke

Arbetsplats

Övrigt