Start | Kontakt | Svenska | Engelska
 

Styrelse

Styrelsens ledamöter enligt årsmötesbeslut 2008:

Ordförande
Magnus Löndahl, läkare
VO Endokrinologi/Diabetologi, Universitetssjukhuset i Lund
221 81 Lund
E-post

Kassör
Birgitta Olofsson, läkare
Infektionskliniken, Centrallasarettet
721 89 Västerås
E-post

Sekreterare
Karin Burstedt, Sjuksköterska
Samvårdsenheter, Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
E-post

Styrelseledamöter
Agneta Larsson, läkare
HBO-avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
E-post

Catrina Sergiu-Bogdan, läkare
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, Rolf Luft centrum
171 76 Stockholm
E-post

Eva-Carin Olsson, sjuksköterska
Hemsjukvårdens Hus/LAH, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
E-post

Eric Wahlberg, läkare
Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
E-post

Helena Wenger, läkare
Hudkliniken, Länssjukhuset, Ryhov
Jönköping
E-post

Revisorer
Christer Nordström, auktoriserad revisor
Karin Andersson, läkare — förtroendevald

Suppleanter
Malin Rowland, sjuksköterska
Therese Varnauskas, läkare
Therese Eklöv, sjuksköterska

Valberedning
Vivianne Schubert, läkare — ordförande
E-post
Kerstin Brismar, läkare
Gerd Skogar, sjuksköterska

© 2013. Svenskt Sårläkningssällskap | Julian Kommunikation