Start | Kontakt | Svenska | Engelska

Symposium

Svenskt Sårläkningssällskap
Inbjuder till symposium under temat

"Forskning och utveckling inom svensk sårvård"

25:e april 2008, Rolf Luft Auditorium, Karolinska Sjukhuset, Solna

Registrering kl. 08.00 – 09.00
Programmet startar kl. 09.00 och avslutas c:a 16.30.

Symposiet riktar sig till samtliga professioner inom hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med patienter med sår eller risk för sår. Symposiet ger en uppdatering i pågående kvalitets och förbättringsarbeten inom sårbehandling. Se program. Flera utställare kommer att vara på plats och visa sitt sortiment av sårvårdsprodukter.

Anmälan: Sker genom insättning av hela avgiften på p.g. 393242-3. Vid fakturering tillkommer 50kr. Ange namn, bostadsadress, arbetsplatsadress, telefon, e-post, och ev. medlemskap i sällskapet. Endast fullt betalda anmälningar är giltiga.
I anmälningsavgiften ingår kostnaden för symposiet, dokumentation, lunch, kaffe samt Sårtidskrifter. Medlemskap i Sällskapet för år 2008 kostar 150kr. Registrering för medlemskap sker via hemsida, klicka på medlemskap i menyn

 MedlemIcke medlem
Anmälan600 kr1000 kr


Förfrågningar: sonia.muzikants (at ) telia.com

© 2013. Svenskt Sårläkningssällskap | Julian Kommunikation